top of page
България

ВЗАИМНО СВЪРЗВАНЕ

Нет-Кънект Интернет (НКИ) е линцензиран оператор на алтернативна фиксирана мрежа в България. Нашата цел е да Ви предоставяме най-доброто във взаимносвързването оператори от България и югоизточна Европа.

Нашите стандарти за контрол и качество са много високи. Нашият технически екип е сред най-добрите от TDM интегратори от Източна Европа. Нашата цел е винаги да предоставяме стабилни и непрекъснати връзки на нашите клиенти. Вашето удовлетворение е много важно за нас.

Желаете повече информация? Пишете ни на имейл: interconnection@netconnect.bg

Links

КЛИЕНТИ – ОБЩИ УСЛОВИЯ / ПРАВИЛА

Нет-Кънект е компания, която предлага професионал решение за намаляване на разходите, свързани с национални и международни комуникации. Нет-Кънект предоставя висококачествени услуги с приоритетен достъп до сектора на бизнес в България. 

Свържете се с нас за повече информация:

Телефон: +359 2429 0022

Имейл: sales@netconnect.bg

Links

 

С въвеждането на преносимостта на фиксираните номера всеки потребител на фиксиран телефон в страната може да смени своя телефонен оператор и да запази стационарния си номер. Преносимостта значително улеснява потребителите да прехвърлят номерата си към нов оператор, готов да им предложи по-добро качество, цена и обслужване.

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕНАСЯНЕ НА НОМЕР КЪМ МРЕЖАТА НА НЕТ-КЪНЕКТ

 

Да се следва процедурата за пренос:

  • Да има осигурен достъп до качествена интернет връзка (lan, кабелен или dsl)

  • Клиентът да се намира в българия

  • Подайте писмено заявление по образец в офиса на настоящия Ви доставчик, че желаете да пренесете телефонния си номер. Заявлението трябва да е подписано от титуляра на телефонната линия или от упълномощен от него представител;

  • По този начин прекратявате договорните си отношения с настоящия Ви оператор. За всеки пренесен номер е нужно да заплатите на настоящия Ви доставчик еднократна потребителска такса от 5 лв. с ДДС;

  • Към момента на подаване на заявлението трябва да сте заплатили всички задължения към оператора, ако имате такива;

  • В срок от 2 работни дни след подаване на заявлението обслужващият Ви оператор издава сертификат за преносимост;

  • Срокът за пренасянето на телефонните номерата е с максимална продължителност до 25 календарни дни, като НЕТ-КЪНЕКТ ще има готовност физическото пренасяне да е в рамките на 3 работни дни.

 

Сключване на договор за срок от 12 месеца с нет-кънект за редоставяне на фиксирана телефонна услуга

Когато извършвате обаждане към номер, който е пренесен в друга мрежа, НЕТ-КЪНЕКТ ще ви информира чрез звуков сигнал с продължителност 3 (три) секунди. След сигнала, ще ви бъде осигурена една секунда, в която да решите, дали да осъществите или да прекратите обаждането. Времето на звуковия сигнал и едната секунда след него не се таксуват. Таксуват се единствено обаждания с успешно осъществена връзка.

Links

  • (empty)

bottom of page